Skip to main content

กัญชา กัญชาทางการแพทย์

กัญชา ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งเสพติดอีกต่อไป เพราะมีการค้น

พบทางการแพทย์ถึงสรรพคุณของกัญชาที่สามารถนำมาใช้

ประโยชน์ในการรักษาโรค และบรรเทาอาการป่วยบางอย่าง

ได้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งมากทีเดียว โดย

เราก็จะพาคุณไปทำความรู้จักกับกัญชา พืชชนิดนี้กันมากขึ้น

พร้อมด้วยสรรพคุณทางการแพทย์ที่ค้นคว้าวิจัยมาแล้วว่าได้

ผลจริง

กัญชา คืออะไร

กัญชาคือพืชชนิดหนึ่งที่หากนำมาสูบจะทำให้เกิดอาการ

มึนเมา และหากสูบปริมาณมากก็จะเสพติดได้ในที่สุด จึงมี

การจัดให้กัญชาเป็นสิ่งเสพติดต้องห้าม ซึ่งกัญชาก็จะมี

ทั้งหมด 3 ชนิด คือชนิดที่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย ชนิดที่มีลำต้น

ใหญ่สูง และชนิดที่เป็นต้นเล็กๆ คล้ายกับวัชพืชนั่นเอง

สรรพคุณของกัญชาทางการแพทย์

ทั้งนี้ได้มีการศึกษาทางการแพทย์จนพบว่ากัญชาสามารถนำ

มาใช้รักษาโรคได้ เนื่องจากในกัญชามีสาร 2 ชนิด ได้แก่

สาร CBD และสาร THC โดยสรรพคุณทางการแพทย์ที่พบ

จากกัญชาก็มีดังนี้

1.รักษาโรคซึมเศร้า

เนื่องจากกัญชามีฤทธิ์ต่อจิตประสาท จะช่วยลบความจำระยะ

สั้นออกไปได้ จึงนำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า หรือ

ป่วยทางจิตเนื่องจากมีเรื่องสะเทือนใจได้ดี เพราะจะทำให้ผู้

ป่วยลืมความรู้สึกแย่ๆ เหล่านั้นไป จึงมีอาการดีขึ้นอย่าง

รวดเร็วนั่นเอง

2.บรรเทาอาการจากการทำเคมีบำบัด

ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ทำเคมีบำบัด มักจะมีอาการข้างเคียง

ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียนได้ ซึ่งกัญชามีฤทธิ์ในการ

บรรเทาอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะกับการนำมาใช้

กับผู้ป่วยที่ทำเคมีบำบัดมากที่สุด

3.ควบคุมอาการลมชัก

กัญชาถูกนำมาใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการลมชัก เนื่องจากช่วย

ควบคุมและต้านอาการชักได้ดี ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการลม

ชักน้อยลงและลดความรุนแรงไปได้มากทีเดียว

จะเห็นได้ว่ากัญชาก็มีประโยชน์ไม่น้อย แต่การจะใช้กัญชา

เพื่อรักษาโรคอะไรก็ตาม จะต้องใช้โดยอยู่ในการควบคุม

ดูแลของแพทย์เท่านั้น เนื่องจากกัญชาอาจมีผลข้างเคียงและ

เป็นอันตรายได้สูง หากใช้ผิดวิธีหรือใช้ในปริมาณที่มากเกิน

ไปนั่นเอง ที่สำคัญหากมีอาการผิดปกติใดหลังจากใช้กัญชา

ก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเช่นกัน