Skip to main content

ทํานายฝัน ประจําวัน

ทํานายฝัน ประจําวัน

ความเชื่อและการทำนายฝัน เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็น

เวลานาน โดยเฉพาะการทำนายเพื่อหาเลขเด็ด และทำนาย

ลางบอกเหตุจากความฝัน ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำนาย

ฝัน ประจำวันกันว่า ฝันวันไหนจะบอกเหตุถึงใครได้บ้าง

ฝันวันอาทิตย์

การฝันในวันอาทิตย์ จะบอกเหตุแก่คนทั่วๆ ไป ยกเว้นตัวคุณ

เอง ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ไม่อาจรู้แน่ชัด แต่จะเป็นคนที่คุณรู้จัก

แน่นอน

ฝันวันจันทร์

ความฝันที่เกิดขึ้นในคืนวันจันทร์ จะได้แก่บรรดาเครือญาติทั้ง

หลาย ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องฝ่ายพ่อ ฝ่ายแม่ หรือญาติห่างๆ

ก็ตาม

ฝันวันอังคาร

หากฝันเกิดขึ้นในวันอังคาร ว่ากันว่าจะเป็นการบอกเหตุที่จะ

เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องของตัวเอง ดังนั้นหากฝันวันนี้ก็ต้องเช็ค

สักหน่อยแล้วล่ะว่าเป็นฝันบอกเหตุดีหรือเหตุร้าย

ฝันวันพุธ

กรณีที่ความฝันเกิดในวันพุธ จะเป็นการบอกเหตุแก่ครอบครัว

ตัวเอง เช่น สามี ภรรยา หรือบุตร ใครที่ฝันวันพุธและทำนาย

ไปในทางร้าย จะพากันไปไหว้พระทำบุญสักหน่อยก็ดี

ฝันวันพฤหัสบดี

สำหรับความฝันในวันอังคาร ว่ากันว่าคำทำนายดีหรือร้าย จะ

เกิดแก่มิตรสหาย หรือครูบาอาจารณ์นั่นเอง ก็ลองพิจารณาดู

ว่าความฝันของคุณน่าจะบอกเหตุถึงใครหรือเปล่า

ฝันวันศุกร์

ความฝันที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ คำทำนายจะเกิดกับสัตว์เลี้ยง ดัง

นั้นหากฝันไม่ดีในวันนี้ ก็สังเกตดูสิว่ามีสัตว์เลี้ยงของคุณที่ดู

เหมือนจะป่วยหรือเปล่า

ฝันวันเสาร์

สำหรับความฝันวันเสาร์ สำคัญที่สุด เพราะความฝันในวันนี้

จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเอง ดังนั้นลองทำนายฝัน ประจำวันดูสัก

หน่อยก็ดี ว่าเป็นลางบอกเหตุดีร้ายอย่างไรหรือไม่

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ใครฝันวันอะไรก็ลองดูสิว่าเป็นลางบอกเหตุ

ดีร้ายถึงใครหรือไม่ โดยเฉพาะหากเหตุนั้นได้แก่ตัวคุณเอง

ครอบครัว หรือพ่อแม่พี่น้อง แต่อย่างไรก็ตามการทำนายฝันก็

เป็นเพียงความเชื่อหนึ่ง ซึ่งไม่ควรวิตกกังวลจนเกินไป

พยายามใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณและ

คนรอบข้างอย่างแน่นอน